XVII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA UOGÓLNIONY RAK PIERSI - STAN OBECNY I PRZYSZŁE WYZWANIA
"FALENTY 2024” 22-23 LISTOPADA 2024 R.

Lokalizacja

hotel w dzień i w nocy