XII Ogólnopolska Konferencja
DIAGNOSTYKA I LECZENIE NOWOTWORÓW KOBIECYCH - ONKOLOGIA KOBIET
20-21 kwietnia 2018 roku

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe BOSS SP. z o.o.

RAMOWY PROGRAM XII KONFERENCJI

Diagnostyka i leczenie nowotworów kobiecych - onkologia kobiet „Falenty 2018” 20-21.04.2018r

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

 

 

Program konferencji w wersji do pobrania (PDF)

 

20.04.2018r (piątek)
11:00 - 13:00
Spotkanie przedstawicieli ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi (BCU).

Sala DIAMENTOWA, parter
od 12:00
Rejestracja uczestników
13:00
Lunch - Restauracja Malinowa
14:00 - 14:10
Otwarcie konferencji
Sala SZAFIROWA
Prof. Tadeusz Pieńkowski
Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi
SESJA INAUGURACYJNA
Przewodniczący:
Prof. Tadeusz Pieńkowski
Prof. Marek Wojtukiewicz
14:10 - 14:35
Prof. Jan Lubiński
Genetycznie uwarunkowany rak piersi i rak jajnika.
14:35 - 15:00
Prof. Marek Małecki
Genomic personalized therapy of cancer.
15:00 - 15:30
Prof. Ruben Orda
The accomplishment of the SIS/ISS International Accreditation Program in Poland.
15:30 - 15:50
Wręczenie certyfikatów akredytacji ośrodkom BCU w Gdyni i Bydgoszczy.
Sesja IA
Sala SZAFIROWA
LECZENIE SYSTEMOWE
Sesja IB
Sala RUBINOWA
PROFILAKTYKA I LECZENIE CHIRURGICZNE
Przewodniczący:
Dr Diana Hodorowicz-Zaniewska
Prof. Agnieszka Kołacińska
15:50 - 16:10
Novartis
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło – Gruszfeld
Inhibitory kinaz zależne od cyklin w pierwszej linii leczenia zaawansow. HR+ HER2 – raka piersi.
15:50 - 16:15
Prof. Agnieszka Kołacińska
Przerzutowo zmieniony węzeł chłonny wartowniczy algorytm postepowania.
16:10 - 16:40
Pfizer
Dr Boer Katalin
Improving outcomes of HR+/Her2 – aBC treatment.
16:15 - 16:40
Dr n. med. Diana Hodorowicz – Zaniewska
Jak uzyskać dobry efekt estetyczny w chirurgii raka piersi?
16:40 - 17:00
Przerwa kawowa
17:00 - 18:00
Roche
CO NAM DAJE PODWÓJNA BLOKADA RECEPTORA HER2 U CHORYCH Z RAKIEM PIERSI?
Przewodniczący:
Prof. Tadeusz Pieńkowski

(20 min.)
Korzyści z zastosowania podwójnej blokady HER2 w leczeniu neoadjuwantowym we wczesnym raku piersi.

Debata (35 min.)
Co nam daje podwójna blokada HER2 u chorych z rozsianym rakiem piersi? polskie doświadczenia.

Podsumowanie:
Prof. Tadeusz Pieńkowski (5 min.)
17:00 - 17:20
Dr n. med. Kazimierz Drosik
Dlaczego leczeniem chirurgicznym można wyleczyć nowotwór?
17:20 - 17:40
Dr hab. Rafał Tarkowski
Operacje profilaktyczne w ginekologii onkologicznej.
17:40 - 18:00
Prof. Włodzimierz Sawicki
Monitorowanie narządu płciowego po leczeniu raka piersi.
18:00 - 18:20
Dr n. med. Artur Kowalik
Somatyczne mutacje genu BRCA1/BRCA2 jako czynnik predykcyjny.
18:00 - 18:15
Dr n. med. Anna Skrzypczyk
Chemioterapia dose-dense w leczeniu raka piersi współistniejącego z ciążą.
18:20 - 19:00
Astra Zeneca
Dr hab. n. med. Renata Duchnowska
Fulwestrant 2018 – nowe wskazania i dane kliniczne.
18:15 - 18:30
Prof. Alexander Mundinger
Progress in ultrasound assessment of subclinical changes in the breast and lymph nodes.
18:30 - 19:00
Toshiba
Doc. dr hab. med. Michał Elwertowski
Nowe technologie w diagnostyce piersi.

Sesja IC
16:00 - 17:30
PANEL DYSKUSYJNY:
Korelacje radiologiczno – patologiczne zmian B3 o niepewnym potencjale złośliwości/ charakterze biologicznym. Prezentacja ścieżki postępowania diagnostycznego oraz podjętych działań.


Cel: Dyskusja na temat diagnozy i postepowania z rozpoznaniem B3

Prelegenci:

Dr Dagmara Adamiak & Dr n. med. Ewa Chmielik – Centrum Onkologii Instytut, Gliwice;

Dr Magdalena Salamaga & Dr hab. n. med. Andrzej Kram – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin;

Dr n med. Ewa Gorczyca-Wiśniewska & Dr n. med. Wojciech P. Olszewski – Centrum Onkologii Instytut, Warszawa.

Moderatorzy:
Prof. zw. dr hab. n med. Andrzej Marszałek
Dr hab. n. med. Elżbieta Łuczyńska

Prezentacje przypadków.

Spotkanie ma charakter „okrągłego stołu”, ilość miejsc jest ograniczona.

Sala DIAMENTOWA, parter

18:00
Walne Zebranie Członków
POLSKIEGO TOWARZYSTWA DO BADAŃ NAD RAKIEM PIERSI

Sala KORALOWA, I p.

20:30
Poczęstunek - Restauracja Stary Młyn

21.04.2018r (sobota)
Sesja IIA
Sala SZAFIROWA
LECZENIE SYSTEMOWE c.d.
Sesja IIB
Sala RUBINOWA
GINEKOLOGIA
Przewodniczący:
Prof. Mariusz Bidziński, Dr Jerzy Giermek
9:00 - 9:20
Novartis
Dr n. med. Beata Jagielska
10 lat doświadczeń z terapią lapatynibem w Polsce.
9:00 - 9:20
Prof. Artur Czekierdowski
Perspektywy wdrożenia skriningu raka jajnika.
9:20 - 9:40
Prof. Wiesława Bednarek
Ryzyko onkologiczne leczenia hormonalnego.
9:20 - 9:40
Amgen
Dr n. med. Ewa Kalinka – Warzocha
Biosymilary trastuzumabu w leczeniu raka piersi HER2+.
9:40 - 10:00
Dr n. med. Marcin Liro
Guzy jajnika o granicznej złośliwości.
9:40 - 10:25
Prowadzący:
Dr Małgorzata Talerczyk,
Prof. Tadeusz Pieńkowski


Prezentacja ośrodków leczenia raka piersi (BCU):
- Szczecin – Dr Małgorzata Talerczyk
- Kielce – Dr Piotr Kędzierawski
- Bydgoszcz – Dr Piotr Rhone
- Kraków – Dr Diana Hodorowicz – Zaniewska, dr Joanna Streb
10:00 - 10:20
Prof. Robert Jach
Problemy medycyny rozrodu po leczeniu onkologicznym.
10:20 - 10:40
Prof. Mariusz Bidziński
Przerzutowe nowotwory do jajnika.
10:25 - 11:00
Prowadzący:
Dr Małgorzata Talerczyk,
Prof. Tadeusz Pieńkowski


Prezentacja ośrodków leczenia raka piersi (BCU):
- Gdynia – dr Jacek Wydra
- Lublin – Dr Tomasz Jankowski
- Łódź – Prof. Agnieszka Kołacińska
- Warszawa – Doc. Renata Duchnwska
- Wrocław – Prof. Rafał Matkowski
10:40 - 11:00
Dr hab. Iwona Wertel
Immunoterapia raka jajnika.
11:00 - 11:20
Pfizer
Dr hab. n. med. Renata Duchnowska
Czas na innowacje w leczeniu chorych na raka piersi – aktualizacja danych dotyczących roli palbocyklibu.
11:00 - 11:20
Prof. Justyna Szumiło
Czy badania molekularne zastąpią mikroskopową ocenę guza?

Sesja IIC
10:00 - 11:00
Egis
SZTUKA LECZENIA SZTUKĄ WYBORU
Powadzenie: Prof. Marek Wojtukiewicz

10:00 – 10:10
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło – Gruszfeld
Jak w Polsce wybieramy terapie w raku piersi ER+ ?
„Leki biopodobne – fakty i mity”

10:10 – 10:25
Dr n. med. Agnieszka Jagiełło – Gruszfeld
Rak piersi.

10:25 – 10:40
Dr n. med. Elżbieta Senkus
Leki biopodobne – onkologia w świetle międzynarodowych zaleceń.

10:40 – 10:50
Prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz
Efekt nocebo – negatywne nastawienie pacjenta do terapii.

10:50 – 11:00
Dyskusja

Sala DIAMENTOWA, parter
11:20 - 11:40
Przerwa kawowa
Sesja IIIA
Sala SZAFIROWA
SESJA dedykowana Dr n. med. Feliksie Pieńkowskiej nestorce polskiej onkologii
Przewodniczący:

Dr Barbara Czerska – Pieńkowska, Dr Hanna Tchórzewska - Korba
11:40 - 12:40
ROZWÓJ METOD LECZENIA CHORYCH NA RAKA PIERSI – PERSPEKTYWA POPULACYJNA

Dr n. med. Urszula Wojciechowska
Sytuacja i perspektywy chorych na raka piersi w Polsce z punktu widzenia epidemiologa.

Dr n. med. Beata Jagielska
Leczenie pacjentek młodych i bardzo młodych.

Lek. med. Anna Walaszkowska – Czyż
Prokreacyjne problemy chorych na raka piersi.

Prof. dr hab. Maria Litwiniuk
Leczenie pań w wieku podeszłym.

Mgr Elżbieta Pożarowska
Mody psychologiczne w postępowaniu z chorymi na raka piersi.

Dr n. k. f. Hanna Tchórzewska – Korba
Organizacje chorych na raka piersi.

Dr n-fil. Barbara Czerska – Pieńkowska
Czy chorzy na raka piersi są w Polsce grupą społeczną?
Sesja IVA
Sala SZAFIROWA
VARIA
Przewodniczący:

Dr Maria Górnaś, Prof. Tadeusz Pieńkowski
12:40 - 13:00
Prof. Wolfgang Eiermann
Distant site effects for long term hormonotherapy in breast cancer.
13:00 - 13:20
Dr n. med. Maria Górnaś
Podsumowanie Konferencji ABC Lizbona 2017. Nowe zalecenia i rekomendacje.
13:20 - 13:40
Doc. Tomasz Kubiatowski
Kliniczne znaczenie indeksów terapeutycznych Oncotype DX i Maammaprint.
13:40 - 14:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji „Falenty 2018”
PANEL DYSKUSYJNY (anty HER2 / potrójnie negatywny rak piersi / rak jajnika).

14:30 - 15:30
Lunch - Restauracja Malinowa

Sponsorzy

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSOR

SPONSOR WSPIERAJĄCY

PATRONAT

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONAT MEDIALNY