XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYSZŁOŚĆ LECZENIA I PIELĘGNACJI CHORYCH NA RAKA PIERSI W POLSCE "FALENTY 2022"
17-19 LISTOPADA 2022 R.

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Liczba zgłaszanych uczestników:

Dane uczestnika nr 1

*Imię:
*Nazwisko:
*Tytuł naukowy:
*Numer prawa wykonywania zawodu:
*Telefon:
*Adres e-mail:

Adres do korespondencji

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Dane do faktury

Nazwa Firmy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:Skorzystanie z powyższego formularza oznacza, że automatycznie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konferencji „Falenty 2022” w celach marketingowych. Organizator zapewnia uczestnikom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji organizacyjnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza rejestracyjnego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza rejestracyjnego. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma Delta Tour Sp. z o.o. ul. Czerska 18 00-732 Warszawa.