XII Ogólnopolska Konferencja
DIAGNOSTYKA I LECZENIE NOWOTWORÓW KOBIECYCH - ONKOLOGIA KOBIET
20-21 kwietnia 2018 roku

Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe BOSS SP. z o.o.

REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Liczba zgłaszanych uczestników:

Dane uczestnika nr 1

*Imię:
*Nazwisko:
*Tytuł naukowy:
*Numer prawa wykonywania zawodu:
*Telefon:
*Adres e-mail:

Adres do korespondencji

Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Dane do faktury

Nazwa Firmy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:Skorzystanie z powyższego formularza oznacza, że automatycznie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konferencji „Falenty 2018” w celach marketingowych. Organizator zapewnia uczestnikom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji organizacyjnych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.