XIV Międzynarodowa Konferencja Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce "FALENTY 2021"
II-ga POLSKO - AMERYKAŃSKA DEBATA
4-6 LISTOPADA 2021R.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na XIV Międzynarodową Konferencję Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce "FALENTY 2021" organizowaną przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi w Warszawie w dniach 4-6 listopada 2021 roku.

Nadchodząca konferencję będzie jednocześnie drugą polsko – amerykańską konferencją na temat raka piersi, w której swój udział potwierdzili wybitni specjaliści w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi z Uniwersytetu Medycznego Maryland oraz Greenebaum Cancer Center.

Tematyka zbliżającej się konferencji, która skierowana jest do wszystkich lekarzy specjalistów i przedstawicieli innych zawodów medycznych zaangażowanych w diagnostykę i leczenie chorych na raka piersi poświęcona będzie między innymi:

  • postępom w diagnostyce patomorfologicznej raka piersi
  • nowym trendom w chirurgii raka piersi
  • ewolucji schematów terapeutycznych w raku piersi
  • roli komunikacji we współpracy i opiece nad chorą
  • zagadnieniom etycznym współczesnej onkologii
  • oraz organizacji leczenia chorych na raka piersi w ramach „Breast Cancer Units”

Jestem przekonany, że obecność wybitnych specjalistów zarówno z ośrodków amerykańskich jak i polskich będzie okazją do wymiany doświadczeń i ciekawych dyskusji na temat poprawy opieki nad chorymi na raka piersi.

W imieniu Komitetu Naukowego zachęcam Państwa do zgłaszania interesujących opisów diagnozowanych lub leczonych przez Państwa pacjentów oraz doświadczeń do dnia 30.09.2021 r. na adres

Mam nadzieję, że przygotowany program, zaproszeni wykładowcy i formuła wydarzenia spotkają się z Państwa licznym zainteresowaniem.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie,
Prof. Tadeusz Pieńkowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań
nad Rakiem Piersi

Tadeusz Pieńskowski