XIV Międzynarodowa Konferencja Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce "FALENTY 2020"
II-ga POLSKO - AMERYKAŃSKA DEBATA
5-7 LISTOPADA 2020R.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Mam przyjemność zaprosić Państwa na XIV Międzynarodową Konferencję Przyszłość leczenia i pielęgnacji chorych na raka piersi w Polsce "FALENTY 2020" organizowaną przez Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi w Warszawie w dniach 5-7 listopada 2020 roku.

Nadchodząca konferencję będzie jednocześnie drugą polsko – amerykańską konferencją na temat raka piersi, w której swój udział potwierdzili wybitni specjaliści w diagnostyce i leczeniu chorych na raka piersi z Uniwersytetu Medycznego Maryland oraz Greenebaum Cancer Center.

Tematyka zbliżającej się konferencji, która skierowana jest do wszystkich lekarzy specjalistów i przedstawicieli innych zawodów medycznych zaangażowanych w diagnostykę i leczenie chorych na raka piersi poświęcona będzie między innymi:

  • postępom w diagnostyce patomorfologicznej raka piersi
  • nowym trendom w chirurgii raka piersi
  • ewolucji schematów terapeutycznych w raku piersi
  • roli komunikacji we współpracy i opiece nad chorą
  • zagadnieniom etycznym współczesnej onkologii
  • oraz organizacji leczenia chorych na raka piersi w ramach „Breast Cancer Units”

Jestem przekonany, że obecność wybitnych specjalistów zarówno z ośrodków amerykańskich jak i polskich będzie okazją do wymiany doświadczeń i ciekawych dyskusji na temat poprawy opieki nad chorymi na raka piersi.

W imieniu Komitetu Naukowego zachęcam Państwa do zgłaszania interesujących opisów diagnozowanych lub leczonych przez Państwa pacjentów oraz doświadczeń do dnia 28 lutego 2020 roku na adres

Mam nadzieję, że przygotowany program, zaproszeni wykładowcy i formuła wydarzenia spotkają się z Państwa licznym zainteresowaniem.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na spotkanie,
Prof. Tadeusz Pieńkowski
Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa do Badań
nad Rakiem Piersi

Tadeusz Pieńskowski